Način da se pronađu bezbednije alternative
> Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci

Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci

Ova baza sadrži 32 listu supstanci koje su zakonski ili dobrovoljno ograničene ili je preporučeno da se ograniče u skladu sa svojim opasnostima. Liste su grupisane u pet kategorija: međunarodni sporazumi, liste nadležnih tela EU, liste nevladinih organizacija, liste sindikata, kao i liste privrednih društava. Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci je sredstvo uz pomoć kojeg proveravamo da li je supstanca uključena na liste i da li bi usled toga trebalo da je zamenite ili da je ne prihvatite kao alternativu, s obzirom da je određene organizacije smatraju zabrinjavajućom supstancom. U ovoj bazi mogu se pronaći opisi lista i veze ka originalnim izvorima.

Na nekim listama njihovi autori su grupisali supstance. Zbog jednostavnosti korišćenja ove baze supstance, koje su obično deo takve grupe unete su u bazu podataka kao pojedinačne supstance, iako u originalnim listama to nije eksplicitno pomenuto.

» Pretraži Bazu podataka ograničenih i prioritetnih supstanci

Pretraži SUBSPORT
Web-sajt
Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci » Link
Baza pojedinačnih primera » Link

Drugi web-sajtovi i baze podataka o supstituciji
Loading
Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg